Pharma >> Analystjänster >> Stabilitetsstudier

Stabilitetsstudier

Sidebar Image

Vi utför stabilitetsstudier enligt riktlinjer från ICH (International Conference on Harmonisation). Beroende av kundens behov kan vi enbart lagra och administrera provuttag alternativt genomföra en komplett stabstudie inklusive analyser.

Vi har klimatskåp för lagring av prover vid följande betingelser:

  • 25°C / 60 % RH
  • 30° C / 65 % RH
  • 30° C / 75 % RH
  • 40° C / 75 % RH
  • 5°C / ambient
  • -20° C / ambient

Fotostabilitet (temperatur och luftfuktighet enligt önskemål)

Kostnad för registrering, administration och förvaring beror på lagringens längd och de ingående provens volym.

Vi kan erbjuda lagring i tex 50°C / ambient, 60°C / ambient och kallare ända ner till -80°C / ambient.

Vi kan även ombesörja förvaring av stora volymer av prov i klimatrum.

Kontakta oss gärna för mer information
info.pharma@eurofins.se