Pharma >> Analystjänster >> Vattenanalys

Vattenanalys

Sidebar Image

Vi erbjuder analys av ultrarena vatten som PW (purified water) och WFI (water for injection). Analys utföres i enlighet med farmakopémetoder (Ph Eur, USP och JP). I vissa fall används andra etablerade och standardiserade metoder.

Eurofins BioPharma Product Testing Sweden kan sedan 2015 erbjuda analys av både de kemiska och de mikrobiologiska analysparametrarna för WFI och PW. Välkommen att kontakta oss för den totala analyslösningen för ert vatten!

De vanligast förekommande analyserna är:

 • Konduktivitet
 • Nitrat
 • TOC
 • Tungmetaller
 • Microbiological contamination

Utöver dessa analyserar vi också följande parametrar:

 • Ammonium
 • Hårdhet
 • Indunstningsrest
 • Järn
 • Kalcium & magnesium
 • Lukt
 • Mangan
 • Oxiderbara substanser
 • pH
 • Sulfat
 • Turbiditet

Kontakta oss gärna för mer information
info.pharma@eurofins.se