Tjänster >> Pharma >> Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Sidebar Image

Kvalitetssystem

Eurofins BioPharma Product Testing Sweden har ett kvalitetssystem som är baserat cGMP. Kvalitet är en integrerad del av allt vi gör och vårt engagemang vad gäller kvalitetssäkring är total.

GMP

I december 2006 genomförde Läkemedelsverket sin första inspektion av Eurofins BioPharma Production Testing Sweden och företaget innehar sedan dess ett GMP-certifikat.

Hämta en kopia av det senaste certifikatet (Från 2015) som PDF längst ner på sidan. 

FDA

I februari 2011 inspekterades Eurofins BioPharma Product Testing Sweden för första gången av FDA med ett förnämligt resultat.

Inspektioner

Interna inspektioner genomförs regelbundet.
Eurofins BioPharma Product Testing Sweden auditeras årligen av ett flertal inhemska och utländska läkemedelsföretag.

GMP certificate