Radon >> Nyheter - Radon >> Grundkurs Radon

Grundkurs Radon

Sidebar Image

Grundkurs Radon

Detta är en utbildning för dig som vill få grundläggande kunskaper inom området radon. Vi kommer att gå igenom ofta förekommande grundläggande begrepp, fysikaliska effekter, mätmetoder, gränsvärden, regelverk samt inspektioner och åtgärder.

Andra intressanta ämnen vi tar upp är information om radonbidraget som nu är tillbaka, samt den Strålskyddslag som börjar gälla den 1 juni. Den beskriver det stärkta arbetsgivaransvaret. Lagen berör de flesta av oss och större krav kommer ställas på fastighetsägare arbetsgivare och myndigheter. Vad säger lagen om just din verksamhet? Vi kommer behandla ämnet djupare och ge er en förståelse rörande det ansvar ni har samt vilka nya affärsmöjligheter detta kan leda till.

Vi kommer också att gå igenom den nya Nationella Handlingsplanen avseende radon som nu arbetats fram av samtliga myndigheter i Sverige som ansvarar för radonfrågan.

Målgrupp: Du som jobbar inom fastighetsbranschen, myndigheter med tillsynsansvar (kommuner), fastighetsägare, konsulter verksamma inom området inomhusmiljö, miljö- och hälsoansvariga på arbetsplatser, skyddsombud och liknande.

Innehåll

  • Radon och hälsorisker
  • Myndigheter och regelverk i Sverige
  • Ny Strålskyddslag och nationell Handlingsplan
  • Radonmätning – hur mäter man? Nuvarande gränsvärden, radonkällor
  • Radoninspektion och åtgärder

Kurslängd: 1 dag

Pris: 2 900 kr ex moms. Lunch samt kaffe ingår

Kursdatum: 4 oktober 2018

Plats: L&T Konferens Fyrislund Virdings Allé 32A Uppsala. Tel 0739-19 96 07

Tid: 08.30-16.30

Anmälan: Anmälan sker via mail till Ndumbe Öhman: NdumbeOehman@eurofins.se senast 21 september.

Frågor: Vid frågor kontakta Maria Häggmark; MariaHaggmark@eurofins.se

 

Kursprogram

08.30 – 09.00  Registrering med kaffe och smörgås  Ndumbe Öhman
09.00 – 09.15 Presentation av Eurofins Radon Johan Olsson
09.15 – 09.20 Genomgång kursprogrammet Johan Olsson
09.20 - 10.30 Radon och hälsorisker  Per Nilsson
10.30 – 11.30 Myndigheter lagar och regler Per Nilsson
11.30 – 12.30 LUNCH  
12.30 – 13.30 Strålskyddslag och Nationell handlingsplan Per Nilsson
13.30 – 14.30 Radonmätning Per Nilsson
14.30 – 14.45 Kaffe  
14.45 – 16.15 Radoninspektion och vanliga åtgärder Tony Caesar
16.15 – 16.30 Avslut och kursutvärdering  Ndumbe Öhman