Radon >> Nyheter - Radon >> Radonkurs

Radonkurs

Sidebar Image

Utbildningen för dig som vill få bredare kunskaper inom radon i inomhusluft och mark.

Vi går igenom ofta förekommande begrepp, fysikaliska effekter, mätmetodik, mätutrustning, gränsvärden och regelverk.

Strålskyddslagen har varit i kraft sedan den 1 juni 2018. Återkommande frågor kommer upp med olika infallsvinklar som ”Hur påverkar lagen min verksamhet som fastighetsägare, arbetsgivare och myndighet?”

”Påverkar strålskyddslagen till att skapa nya affärsmöjligheter? Hur kan risker minimeras?”

Den Nationella Handlingsplanen för radon ger en rad förslag till åtgärder och strategier för radon. Vi går igenom vilka myndigheter som ansvarar för de olika delarna. Hur fungerar radonbidraget? Vilka krav gäller för att kunna söka radonbidraget?

Hur genomförs radonmätning i praktiken. Allt från provplanering, utplacering och inrapportering av mätdata samt tolkning av mätrapport. Vi kommer lägga stor vikt vid att beskriva vad man ska tänka på inför mätning. Hur man planerar själva mätningen. Var man ska mäta och vad behöver man inte mäta. Vad man gör om åtgärder inte sänker halterna under referensvärdet.

Byggmiljöcertifieringssystem som BREEM och SGBC har ibland högre krav än lagen kräver. Hur påverkar det de praktiska mätningarna? Vi tittar på persondosimetri för radon. När är det nödvändigt, vad behöver man tänka på och hur gör man praktiskt.


Målgrupp:

Konsulter verksamma inom området inomhusmiljö; byggskadeteknik och radonåtgärdsbolag; myndigheter med tillsynsansvar (kommuner); miljö- och hälsoansvariga på arbetsplatser; fastighetsägare.


Innehåll:

  • Radon och hälsorisker
  • Myndigheter och regelverk i Sverige
  • Ny Strålskyddslag och nationell Handlingsplan – vem bär ansvaret?
  • Radonmätning – hur mäter man? Nuvarande gränsvärden, radonkällor
  • Arbetsgivare/skyddsombud - vilka skyldigheter/rättigheter finns kring radonmätningar på arbetsplatser
  • Radoninspektion och åtgärder - Connie Box från Bjerking informerar

Pris: 

2 900 kr. exkl. moms. Lunch samt kaffe ingår. 

Kurstillfällen:

Stockholm: Nytt datum 18 November kl 8.30 - 16.00. Sista anmälningsdag 8 november.
Quality Hotel Friends, Solna

Missa inte chansen att delta!

Du anmäler dig till Mikko Faarinen, Eurofins Radon Testing Sweden AB
MikkoFaarinen@eurofins.se Tel: 010-490 84 82


I samband med anmälan samtycker du att Eurofins behandlar dina personuppgifter i enlighet med Eurofins integritetspolicy.

Välkommen med din anmälan!