Radon >> Nyheter - Radon >> Viktig information från Eurofins Radon Testing

Viktig information från Eurofins Radon Testing

Sidebar Image

Bästa kunder,

Eurofins har under helgen utsatts för en internationell virusattack. Attacken har påverkat vissa delar av vår serverstruktur.

För att begränsa skadeverkningarna av virusangreppet har vi valt att stänga ner våra servrar. Vi kommer sedan att starta våra servrar en åt gången efter att vi säkerställt att serverna är virusfria. Vi arbetar med högsta prioritet med frågan, men då vi har väldigt många servrar i vår verksamhet kan detta komma att ta några dagar.

Våra utredningar av de problem som attacken har skapat, ger ingen anledning att misstänka att tredje part drabbas av situation.

Eurofins Radon är fast beslutna att efter bästa förmåga hantera våra kunders inkommande prover, och kommer att övergå till manuella processer på våra laboratorier. Problemets omfattning medför i dagsläget försenade analysresultat samt webbportal ur funktion. Rapportering kommer i första hand ske muntligt men en skriftlig rapport kommer erhållas så snart våra servrar är igång. 

Vår kundsupport via e-mail info.radon@eurofins.se är som en konsekvens av attacken ur funktion för tillfället. Kundsupport nås bäst per telefon och är öppen som vanligt på 010 - 490 84 80 måndag - fredag kl 8 - 15 (lunchstängt 11:30-12:30).

Vi beklagar de problem och merarbete som situationen skapar, och ber om ert överseende. 

Mer information kommer löpande.