Tjänster >> Radon >> Om radon

Om radon

Sidebar Image

Radon är en radioaktiv ädelgas som har sitt ursprung i uran. Den förekommer i större eller mindre mängd i marken, så kallad markradon, vilket är den vanligaste orsaken till radonproblem i inomhusluften. Men radon kan också komma från byggnadsmaterial, i Sverige är blåbetong det byggnadsmaterial som orsakar problem. Den användes som byggnadsmaterial mellan åren 1929 till 1975 och innehåller alunskiffer. Blåbetongen kan vara högstrålande eller lågstrålande beroende på var skiffern bröts.

Radon är en radioaktiv, hälsofarlig gas som varken syns eller luktar. Radon förekommer naturligt i marken överallt i Sverige. Radon kan följa med luften ner i våra lungor. Då utsätts cellerna i lungorna för radioaktiv strålning som kan orsaka cancer. Även om vi inte märker det kan radioaktivt radon finnas i lokaler och byggnader där vi vistas dagligen, som arbetsplatser, skolor, lägenheter och villor.

Radon orsakar årligen ungefär 500 lungcancerfall i Sverige, varav många av fallen bedöms vara dödliga. Bor man i ett hus med hög radonhalt, det vill säga en radonhalt som överstiger gränsvärdet på 200 Bq/kubikmeter, riskerar du att drabbas.

Eftersom radon varken luktar eller syns är mätning det enda sättet att upptäcka gasen, och eftersom radongasen kan vara cancerframkallande, och i vissa fall dödlig, är det av yttersta vikt att en mätning utförs.

Som kund hos Eurofins får du hjälp med utrustning, mätning, analyser och provsvar. Vårt ackrediterade laboratorium för radonmätning ligger i Luleå och har lång erfarenhet. Med Eurofins kan du alltid känna dig trygg och försäkrad om att mätningen och analysen håller högsta kvalitet.

Mer info kan ni hitta på

Strålsäkerhetsmyndighetens sida om radon