Radon >> Om radon >> Frågor och svar

FAQ: Svar på frågor om radon

Sidebar Image

 (*Frågor och svar presenteras i en meny där svaret fälls ut när man klickar på frågan.) 

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv ädelgas som ingår i uran-238s sönderfallskedja. Ledet före radon är radium-226. Radon sönderfaller med en halveringstid av 3.8 dygn. Det betyder att om man stänger in en viss mängd i en gastät flaska är hälften kvar efter denna tid. När radon sönderfaller bildas en kedja av nya ämnen, så kallade "radondöttrar". Dessa är också instabila. När radon och några av "döttrarna" sönderfaller frigörs alfastrålning. Denna strålning består egentligen av heliumkärnor som orsakar skador när de med fart träffar kroppsvävnader.

Luktar radon?

Nej, radon smakar eller luktar inte. Radon är en ädelgas och reagerar som sådan inte med några andra ämnen. Det är dock lätt att mäta halten radongas i luft eller vatten eftersom gasen är radioaktiv.

Hur farligt är radon i luft?

Det beror på halten och den tid man vistas i den radonhaltiga luften. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) bedömning är att cirka 500 personer dör varje år av lungcancer orsakad av radon. Den genomsnittliga risken för oss svenskar är alltså ungefär lika stor som risken att omkomma i trafiken. Risken för radonrelaterad cancer är dock mångdubbelt större för rökare än för icke-rökare.

Hur farligt är radon i vatten?

Risken består av två delar. Radon avgår lätt till luft, exempelvis vid duschning och matlagning och bidrar därför till radonhalten i luften. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) räknar med att ungefär 50 människor i Sverige varje år får lungcancer av denna orsak. Radon följer också med vatten som dricks och kan vid sönderfall orsaka skador i kroppens olika organ.

Hur kan jag veta om jag har radon i inomhusluften?

Enklast och billigast är att mäta med spårfilm. Filmen som egentligen är en liten plastbit ligger inuti en detektor av elektriskt ledande plast. Radon som är en ädelgas letar sig in i detektorn och sönderfaller där. En del av de alfa-partiklar som bildas vid sönderfallet träffar filmen (plastbiten) och orsakar mekaniska skador i ytskiktet. Genom att behandla filmerna i en varm lutlösning under några timmar blir skadorna så pass stora att de syns som prickar i ett mikroskop. Prickarna räknas med ett bildanalysprogram och radonhalten kan beräknas ur antalet prickar och exponeringstiden. Hela systemet kalibreras genom jämförelse med filmer som skickats till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för att exponeras i en känd radonhalt.

Hur länge ska jag mäta?

Långtidsmätning (ger årsmedelvärde, godkänd av myndigheter) skall pågå minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober - 30 april). Korttidsmätning (endast rådgivande mätning, ej godkänd av myndigheter) ska pågå minst sju dagar (längre mättid ger säkrare mätvärden).

Hur kan jag veta om jag har radon i mitt dricksvatten?

Har du en grävd brunn torde radonhalten vara mycket låg. Har du en bergborrad brunn eller om vattnet kommer från en kallkälla bör du ta ett prov.

Jag bor i trähus, där kan det väl inte finnas radon?

Det kan det absolut göra. De högsta halterna som mäts upp i hus orsakas av radon som kommer från marken. För att radonet skall komma in i huset krävs att temperaturen är högre inomhus än utomhus (eldningsäsong). Radonet kan komma från den naturliga jorden eller från fyllnadsmaterial under huset. Det kan följa med luft som kommer in via sprickor och/eller hål i bottenplatta eller källarväggar. Hus med torpargrund (krypgrund) kan vid vissa väderförhållanden få mycket höga radonhalter på grund av inläckage av luft från utrymmet under huset.

Jag har för höga radonvärden i inomhusluften i mitt hus. Vad ska jag göra?

Ni ska börja med att göra en radonbesiktning där ni får förslag på lämpliga åtgärder. Börja med att kontakta miljökontoret i er hemkommun. På Svenskradonforening.se finns en bra förteckning av firmor som arbetar med åtgärder.

Jag har problem med radon i mitt dricksvatten. Hur kan jag åtgärda detta?

Installera en radonavskiljare. Kontakta en VVS-firma som säljer radonavskiljare.

Vad kostar det att åtgärda radonproblemet i mitt hus?

Det beror på hur höga radonhalter som uppmätts och vari problemet består. Bäst är att börja med en radonbesiktning där förslag lämnas på lämpliga åtgärder.

Om jag lejer en entreprenör för att åtgärda radonproblemen i mitt hus, vad skall jag tänka på?

Gör först en radonbesiktning för att undvika felaktiga åtgärder.

Jag vill öka mina kunskaper om radon. Var söker jag information?

Strålskyddsmyndigheten är en bra källa till mer information. www.ssm.se

Jag har tänkt bygga ett nytt hus. Hur kan jag veta om jag har radon i marken?

Säkrast är att göra en markradonmätning innan grundläggning. Har man höga markradonvärden så kan man göra en radonsäker grundläggning.

All Items

Radon är en radioaktiv ädelgas som ingår i uran-238s sönderfallskedja. Ledet före radon är radium-226. Radon sönderfaller med en halveringstid av 3.8 dygn. Det betyder att om man stänger in en viss mängd i en gastät flaska är hälften kvar efter denna tid. När radon sönderfaller bildas en kedja av nya ämnen, så kallade "radondöttrar". Dessa är också instabila. När radon och några av "döttrarna" sönderfaller frigörs alfastrålning. Denna strålning består egentligen av heliumkärnor som orsakar skador när de med fart träffar kroppsvävnader.

Nej, radon smakar eller luktar inte. Radon är en ädelgas och reagerar som sådan inte med några andra ämnen. Det är dock lätt att mäta halten radongas i luft eller vatten eftersom gasen är radioaktiv.

Det beror på halten och den tid man vistas i den radonhaltiga luften. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) bedömning är att cirka 500 personer dör varje år av lungcancer orsakad av radon. Den genomsnittliga risken för oss svenskar är alltså ungefär lika stor som risken att omkomma i trafiken. Risken för radonrelaterad cancer är dock mångdubbelt större för rökare än för icke-rökare.

Risken består av två delar. Radon avgår lätt till luft, exempelvis vid duschning och matlagning och bidrar därför till radonhalten i luften. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) räknar med att ungefär 50 människor i Sverige varje år får lungcancer av denna orsak. Radon följer också med vatten som dricks och kan vid sönderfall orsaka skador i kroppens olika organ.

Enklast och billigast är att mäta med spårfilm. Filmen som egentligen är en liten plastbit ligger inuti en detektor av elektriskt ledande plast. Radon som är en ädelgas letar sig in i detektorn och sönderfaller där. En del av de alfa-partiklar som bildas vid sönderfallet träffar filmen (plastbiten) och orsakar mekaniska skador i ytskiktet. Genom att behandla filmerna i en varm lutlösning under några timmar blir skadorna så pass stora att de syns som prickar i ett mikroskop. Prickarna räknas med ett bildanalysprogram och radonhalten kan beräknas ur antalet prickar och exponeringstiden. Hela systemet kalibreras genom jämförelse med filmer som skickats till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för att exponeras i en känd radonhalt.

Långtidsmätning (ger årsmedelvärde, godkänd av myndigheter) skall pågå minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober - 30 april). Korttidsmätning (endast rådgivande mätning, ej godkänd av myndigheter) ska pågå minst sju dagar (längre mättid ger säkrare mätvärden).

Har du en grävd brunn torde radonhalten vara mycket låg. Har du en bergborrad brunn eller om vattnet kommer från en kallkälla bör du ta ett prov.

Det kan det absolut göra. De högsta halterna som mäts upp i hus orsakas av radon som kommer från marken. För att radonet skall komma in i huset krävs att temperaturen är högre inomhus än utomhus (eldningsäsong). Radonet kan komma från den naturliga jorden eller från fyllnadsmaterial under huset. Det kan följa med luft som kommer in via sprickor och/eller hål i bottenplatta eller källarväggar. Hus med torpargrund (krypgrund) kan vid vissa väderförhållanden få mycket höga radonhalter på grund av inläckage av luft från utrymmet under huset.

Ni ska börja med att göra en radonbesiktning där ni får förslag på lämpliga åtgärder. Börja med att kontakta miljökontoret i er hemkommun. På Svenskradonforening.se finns en bra förteckning av firmor som arbetar med åtgärder.

Installera en radonavskiljare. Kontakta en VVS-firma som säljer radonavskiljare.

Det beror på hur höga radonhalter som uppmätts och vari problemet består. Bäst är att börja med en radonbesiktning där förslag lämnas på lämpliga åtgärder.

Gör först en radonbesiktning för att undvika felaktiga åtgärder.

Strålskyddsmyndigheten är en bra källa till mer information. www.ssm.se

Säkrast är att göra en markradonmätning innan grundläggning. Har man höga markradonvärden så kan man göra en radonsäker grundläggning.