Radon >> Våra tjänster >> Arbetsplats/allmänna lokaler

Mätning i lokaler/arbetsplatser

Sidebar Image

Följande rekommendationer för radonmätning i lokaler/arbetsplatser ges av Strålsäkerhetsmyndigheten.

* Varje huskropp ska mätas.

* En mätning ska pågå minst två månader, gärna upp till tre månader.

* På bottenvåning med markkontakt eller plan under jord ska det placeras en spårfilmsdetektor i minst var femte lokal med stadigvarande vistelse.

* I våningsplan ovan mark skall normalt minst en spårfilmsdetektor placeras på varje plan med permanenta arbetsplatser och minst en detektor per 500 m².

* Minst två spårfilmsdetektorer ska användas till varje huskropp.

* Mätningarna ska göras under eldningssäsongen som börjar den 1/10 och slutar den 30/4.