Radon >> Våra tjänster >> Fastighetsägare

Mätning i flerbostadshus

Sidebar Image

Följande rekommendationer för radonmätning i flerbostadshus ges av Strålsäkerhetsmyndigheten; de flesta kommuner kräver att dessa rekommendationer följs.

* Alla lägenheter med direkt markkontakt, dvs. på markplan utan källare eller i källare, ska mätas.

* På övriga våningsplan ska minst 20 procent av lägenheterna och minst en lägenhet per plan mätas.

* Mätning bör göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller till andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten. Anledningen är att markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

* Spårfilmsdetektorerna ska alltid placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum eller vardagsrum. Exempelvis räknas inte badrum, förråd eller tvättstuga som bostadsrum.

* Mätningen skall genomföras med minst två spårfilmsdetektorer.

* Om lägenheten består av endast ett våningsplan placeras två spårfilmsdetektorer ut i två olika bostadsrum. Finns endast ett bostadsrum placeras båda detektorerna i det rummet. Består lägenheten istället av två eller fler våningsplan med bostadsrum placeras en detektor på varje av dessa plan.

* Tänk på att mäta några fler lägenheter än vad som krävs. Det är lätt hänt att de som bor i lägenheterna råkar städa bort detektorerna.

* Mätningarna ska göras under eldningssäsongen som börjar den 1/10 och slutar den 30/4, dessutom ska mätningen pågå i minst 60 dagar.