Radon >> Våra tjänster >> Privatbostäder

Mätning i privatbostad

Sidebar Image

Följande krav ställs för att erhålla årsmedelvärde från en radonmätning i villa/lägenhet (samma regler gäller för andra typer av bostäder).

*Spårfilmsdetektorerna ska alltid placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum, vardagsrum eller gillestuga. Exempelvis räknas inte badrum, förråd och tvättstuga som bostadsrum.

*Mätningen skall genomföras med minst två spårfilmsdetektorer.

*Om bostaden består av endast ett våningsplan placeras två spårfilmsdetektorer ut i två olika bostadsrum. Finns det endast ett bostadsrum placeras båda detektorerna i det rummet. Består bostaden istället av två eller fler våningsplan med bostadsrum placeras en detektor på varje av dessa plan.

*Mätningen ska göras under eldningssäsongen som börjar den 1/10 och slutar den 30/4, dessutom ska mätningen pågå i minst 60 dagar.