Radon >> Våra tjänster >> Rådgivande korttidsmätning

Rådgivande korttidsmätning

Sidebar Image

Vi rekommenderar att ni mäter med minst två detektorer per villa/lägenhet.

En rådgivande korttidsmätning kan utföras om tiden är knapp eller som snabbkontroll för att ta reda på om utförd radonsanering har gett effekt.

Mätningen ska pågå minst 7 dagar (längre mättid ger säkrare mätvärden).

Resultatet är i vissa fall osäkert och bör därför tolkas därefter.

Observera att en rådgivande korttidsmätning ALDRIG ger årsmedelvärde. En rådgivande mätning bör alltid följas upp med en långtidsmätning.

*Spårfilmsdetektorerna ska alltid placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum, vardagsrum eller gillestuga. Exempelvis räknas inte badrum, förråd och tvättstuga som bostadsrum.

*Mätningen skall genomföras med minst två spårfilmsdetektorer.

*Om bostaden består av endast ett våningsplan placeras två spårfilmsdetektorer ut i två olika bostadsrum. Finns det endast ett bostadsrum placeras båda detektorerna i det rummet. Består bostaden istället av två eller fler våningsplan med bostadsrum placeras en detektor på varje av dessa plan.