Växtodling >> Gödsel >> JordVäxtStatus

JordVäxtStatus

Sidebar Image

Dubbelkollen för optimal avkastning och kvalitet

Varje växtsäsong är unik. Alla år skiljer sig från varandra vad gäller temperatur, regnmängd och grödors tillväxt. Därför behöver du hålla ett öga på dessa faktorer under hela säsongen. JordVäxtStatus gör det möjligt för dig att dubbelkolla. JordVäxtStatus mäter tillgängliga näringsämnen i jorden och i vilken grad de absorberas av grödan. Du får råd om extra gödning baserat på denna kombinerade analys av jord och växt. Det ger dig ett bättre grepp om avkastning och kvalitet.

Ett bra resultat börjar med bra jordanalyser före växtsäsongen, t.ex. Eurofins Agros Gödslingsguide. Denna analys ger dig vägledning om hur du ska bibehålla jordens bördighet, kompletterat med gödningsråd för enskilda grödor. Men växtsäsongen är naturligtvis alltid oförutsägbar. Vad kommer gödningen att göra? Hur kommer jorden
att reagera? Vad kommer växten att ta upp? JordVäxtStatus ger dig ett bättre grepp om tillväxtprocessen. Denna analys gör det möjligt för dig att fastställa mängden näringsämnen i både jord och växt, för både jordens makro- och mikronäring. JordVäxtStatus finns för ett brett urval av jordbruksgrödor, majs, blomlökar, frukt och frilandsodlade grönsaker. Du kan göra JordVäxtStatus-analysen flera gånger per säsong, beroende på typ, sort och förhållanden under tillväxten. 

 

JordVäxtStatus

  • Kombination av jord- och växtanalys. 
  • Råden tar hänsyn till jordens leveransförmåga. 
  • Klar och kompakt rapport på ett dubbelsidigt A4.
  • Det perfekta underlaget för konsultation mellan odlare och rådgivare.

Kompakta och tydliga råd om extra gödning

JordVäxtStatus är den perfekta startpunkten för konsultation mellan odlare och rådgivare. Med användning av jord- och växtanalys ger JordVäxtStatus konkreta gödningsrekommendationer för alla relevanta näringsämnen. JordVäxtStatus-rapporten är kompakt och tydlig. Här finner du ett exempel på en rapport.

Växande insikter med JordVäxtStatus

Du får ett bättre grepp om utvecklingen av din gröda om du vet vilka näringsämnen som är omedelbart tillgängliga i jorden och i vilken grad de absorberas av växterna. Exemplen nedan visar hur analyser av jord och växt i JordVäxtStatus kompletterar varandra perfekt.

Ladda ner som pdf