Tjänster >> Växtodling >> Jord - Friland- och växthusodling

Jord - Friland- och växthusodling

Sidebar Image

Växthusodling

I växthusodling är det viktigt att känna till jordens och substratets näringsförhållanden. En Spurway-analys ger svar på den lättlösliga näringen i substratet. pH-värde och ledningstal är också viktiga ingredienser i en växthusanalys. Vidare har bevattningsvattnet en stor betydelse för en lyckad odling, varför en vattenanalys bör genomföras regelbundet. Grafikbaserad utvärdering med resultaten i jämförelse med riktvärden.

Analyser för frukt- bär- och grönsaker på friland

Då man odlar frilandskulturer som frukt- bär och grönsaker är det viktigt att ta långsiktiga beslut vid odlingens anläggningsskede. Sådana faktorer är till exempel växtplats och jordförbättringsåtgärder. För att veta vilka förbättringar av jorden som behöver vidtas underlättar det med en markkartering som grund. pH-värdet är bl.a. av central betydelse för en framgångsrik odling då det påverkar markens tillgänglighet av näring.

Med hjälp av Eurofins jordanalysutbud kan du kontrollera nivåerna av pH, näringsvärden och jordens textur. Utöver jordanalyserna kan vi även erbjuda bladanalyser där vi bestämmer vad växten har tagit. Med provsvaret följer en tolkningsmall där man kan jämföra sina egna värden med riktvärden för de olika ämnena.