Växtodling >> Jord - Friland- och växthusodling >> Växthusodling

Växthusodling

Sidebar Image

Växthusodling

I växthusodling är det viktigt att känna till jordens och substratets näringsförhållanden. En Spurway-analys ger svar på den lättlösliga näringen i substratet. pH-värde och ledningstal är också viktiga ingredienser i en växthusanalys. Vidare har bevattningsvattnet en stor betydelse för en lyckad odling, varför en vattenanalys bör genomföras regelbundet. Grafikbaserad utvärdering med resultaten i jämförelse med riktvärden.

Följesedlar
Frukt och grönt
Frukt och grönt - bilaga 1 - gödslingsråd
Växthusodling
Bevattningsvatten