Tjänster >> Växtodling >> Jord - Lantbruk

Jord - Lantbruk

Sidebar Image

En markkartering beskriver växtnäringstillståndet på ett överskådligt sätt och ger därmed underlag att rätt mängd växtnäring och kalk tillförs olika grödor. Kunskapen om jordens näringstillstånd ger dig möjlighet att minska dina gödselkostnader, optimera skörden och effektivisera resursanvändningen. Med hjälp av GPS-provtagning har man möjlighet att återkomma till samma provpunkt igen och få resultaten presenterade på ett öveskådligt sätt genom interpolerade markkartor. Eurofins Agro Testing erbjuder marknadens mest kompletta markkarteringsservice som täcker hela Sverige. Alternativt kan du välja att ta proverna själv; kontakta oss för betällning av provkartonger.

 

Vårt grundpaketet omfattar pH-värde, växtillgängligt fosfor, kalium, magnesium, K/Mg-kvot och kalcium. Som tillägg analyserar vi även förrådsvärden av fosfor, kalium och koppar. Andra tillval är mikronäring och jordartsanalys. Hur ofta en kartering ska utföras beror på förhållandena på gården och jämnheten i markens textur. En aktuell markkarta bör inte vara äldre än fem år.

 

På vårkanten före gödsling är det viktigt att känna till hur mycket kväve som finns kvar i marken efter vintern. Med hjälp av en kväveanalys (Nmin) får du reda på nivån av markens nitrat och ammoniuminnehåll. Även senare säsongen under pågående tillväxt ger Nmin-analysen svar på om extra kväve behöver tillföras, och då i första hand till kvävekänsliga grödor.