Växtodling >> Nyheter Eurofins Agro >> Eurofins Agros nya gödselpaket

Eurofins Agros nya gödselpaket

Sidebar Image

Gödselspridare

Nu har vi arbetat fram nya gödselpaket tillsammans med vårt kompetenscenter för jord och gödsel i Jena. Vi kommer att börja tillhandahålla dessa paket med tillhörande priser från den 1:e juni. I samband med lanseringen av våra nya gödselpaket kommer vi att sluta analysera gödsel i Kristianstad. Vi kommer fortfarande ankomstregistrera gödselprov samt svara ut analysresultat från labbet i Kristianstad.

Prov skickas likt tidigare till:
Eurofins Agro Testing Sweden AB
Estrids väg 1
291 65 Kristianstad

 • Kväveanalys
  (Obs! Ingår i grund och proffspaket)
  Torrsubstans (ts), Totalkväve (Kjeldahl), Ammoniumkväve (NH4-N)
  Pris 705kr + moms
 • Grundpaket
  Torrsubstans (ts), Totalkväve (Kjeldahl), Ammoniumkväve (NH4-N), Fosfor (P), Kalium (K),
  Magnesium (Mg), Natrium (Na), Svavel (S)
  Pris 1050kr + moms
 • Proffspaket
  Torrsubstans (ts), Totalkväve (Kjeldahl), Ammoniumkväve (NH4-N), Fosfor (P), Kalium (K),
  Magnesium (Mg), Natrium (Na), Svavel (S), Kalcium (Ca), Mangan (Mn), Koppar (Cu), Bor (B),
  Järn (Fe), Zink (Zn) Kol/Kväve kvoten (C/N), pH
  Pris 1490kr + moms
 • Miljöpaket
  Kalcium (Ca), Bor (B), Järn (Fe), Koppar (Cu), Mangan (Mn), Zink (Zn), Bly (Pb), Kadmium (Cd),
  Krom (Cr), Kvicksilver (Hg), Nickel (Ni)
  Pris 750kr + moms
 • Salmonella och E.koli
  (Obs! skickas i separat burk, ej fryst)
  Salmonella Kval 25 g NMKL och E.coli+ coliforma
  Pris 1355kr + moms
 • Salmonella
  (Obs! skickas i separat burk, ej fryst)
  Salmonella Kval 25 g NMKL
  Pris 468kr +moms

I samband med de nya gödselpaketen har vi även uppdaterat vår följesedel för gödsel.