Växtodling >> Nyheter Eurofins Agro >> Ny organisation Eurofins Agro AB

Ny organisation Eurofins Agro AB

Sidebar Image

Eurofins Agro har både en ny VD Steen Jensen samt Business Unit Manager Nanna Holst Kjellingbro för Grovfoder.