Växtodling >> Nyheter Eurofins Agro >> Viktig information från Eurofins Agro Testing

Viktig information från Eurofins Agro Testing

Sidebar Image

Bästa kunder,

Eurofins har utsatts för en internationell virusattack. Attacken har påverkat vissa delar av vår serverstruktur.

För att begränsa skadeverkningarna av virusangreppet valde vi att stänga ner våra servrar. Vi har därefter starta våra servrar en åt gången efter att vi säkerställt att de är virusfria. Vi arbetar med högsta prioritet med frågan, men då vi har väldigt många servrar i vår verksamhet kan detta komma att ta några dagar.

Våra utredningar av de problem som attacken har skapat, ger ingen anledning att misstänka att tredje part drabbas av situation.

Analyser och rapportering

Grovfoder körs som vanligt men rapporterna har ett annat utsände.

Spurway, n-min, plantor, siktar Har en något förlängd svarstid och ett annat utsände på rapporten.

Emballage och provmaterial

Beställning av emballage och provmaterial ska mailas till info.lantbruk@eurofins.se alternativt info.lantbruk@gmail.com

Den senaste uppdaterade information hittar du här

Vi beklagar de problem och merarbete som situationen skapar, och ber om ert överseende.