Tjänster >> Växtodling >> Utsäde

Utsäde

Sidebar Image

Grundförutsättningen för en bra spannmålsskörd av god kvalitet är ett bra utsäde. Genom en utsädesanalys får du reda på kvaliteten på ditt utsäde. Nedan är ett axplock av de analyser vi kan utföra inom området.

 • Grobarhet (stråsäd, trindsäd, lin, frö och oljeväxter)
 • Sundhetsanalys och betningsrekommendation (stråsäd, trindsäd och lin)
 • Sotanalyser:
  • Stinksot och Dvärgstinksot på vete
  • Flygsot på havre
  • Naket sot på korn
 • Rekommenderad utsädesmängd, baserad på utsädets tusenkornvikt och grobarhet
 • Inblandning av andra arter, ogräs och mjöldryga inkl. flyghavre
 • Vattenhalt (provet måste läggas i en plastpåse eller provrör)
 • TZ- vitalitetstest med 2 dagars leveranstid

För stråsäd rekommenderar vi alla lantbrukare att göra grobarhet och sundhetsanalys av sitt utsäde. Sundhetsanalysen omfattar de vanligaste utsädesburna sjukdomarna. Utifrån sundhetsanalysen ger vi en betningsrekommendation.

Se följesedel för våra olika analyspaket.

Att tänka på vid provtagning:

 • Tänk på att provet ska vara så representativt som möjligt. Ta ut ett större prov på olika ställen och dela sedan ner det till ett mindre prov. Tänk på att lägga provet i en plastpåse innan du stoppar ner det i ett kuvert.
 • Även provmängden är viktig för hur representativt provet är. För en utsädesanalys av stråsäd behövs ca 250 g och för trindsäd 500 g.
 • Fyll i följesedel så noga som möjligt. Ange samma provmärkning som på kuvertet/påsen.
 • Proven skickas sedan till vårt laboratorium i Lidköping. Adressen hittar du här.  

Följesedel och produktblad:

 Följesedel

 Gränsvärden och betningsrekommendationer

 Tolkning av analysresultat  

Kontakt: 

 Kontakta oss för mer information