Eurofins Sverige >> Viktig information om driftstörning

Viktig information om driftstörning

Sidebar Image

Bästa kunder,

Den virusattack Eurofins utsattes för söndagen den 2 juni, är av typen utpressningsvirus. Detta är en allt mer vanligt förekommande och sofistikerad typ av ekonomisk brottslighet. Syftet med en sådan attack är att förövarna i praktiken krypterar data på utvalda företag eller individers datorer och servrar, för att i nästa steg begära lösensumma för att åter göra datan tillgänglig.

Så snart vi upptäckte attacken stängde vi ner vårt nätverk av servrar, i syfte att begränsa spridning och följdverkningar. De IT experter som granskat attacken är tydliga med att det inte föreligger risk att attacken sprider sig till våra kunder. Förövarna fokuserar på Eurofins som mål i detta angrepp.

Då en modern och effektiv laboratorieverksamhet bygger på ett mycket stort antal servrar, är arbetet med att diagnosticera, friskförklara alternativt återskapa vår IT miljö mycket tidskrävande. Vi är fast beslutna att inte förhandla med brottslingar, och som ansvarstagande företag är det viktigt för oss att inte bidraga till att göra denna typ av kriminalitet lönsam.

I mellantiden arbetar våra i laboratorier i stort sett på som vanligt. Vi tar emot och analyserar kundernas prover, med hjälp av manuella rutiner. Vi beklagar att de manuella rutinerna kan komma att innebära en viss fördröjning i de svarstider som vi normalt sett erbjuder våra kunder.

Eurofins är stolta över den dedikerade och mycket omfattande arbetsinsats som görs av vår personal för att lösa situationen

Eurofins är dessutom mycket tacksamma för den förståelse och det tålamod som vi fått av våra kunder i denna fråga.

Eurofins kan i nuläget inte ge en klar tidlinje för när verksamheten rullar på som vanligt igen. Det är rimligt att tro att vi kommer att uppleva fortsatta driftstörningar under vecka 24.

Effekterna av utpressningsattacken skiljer sig åt för olika delar av vår verksamhet, där vissa laboratorier opererar som vanligt med återställt IT stöd, och andra har en högre grad av manuell hantering. För att möjliggöra en mer kundanpassad statusuppdatering har vi skapat denna informationssida på vår hemsida. Vår tanke är att publicera verksamhetsspecifik information via länkarna nedan.

Saknar du information av betydelse för din verksamhet är du självfallet välkommen att kontakta våra Kundserviceorganisationer alternativt din kundansvarige säljare.

Återigen tack för din förståelse och ditt stöd

Information från olika delar av Eurofins

Information till fakturamottagare/ekonomiavdelningar

Temporära byten av Utförandelaboratorium

Eurofins Pegasuslab - Inomhusmiljö

Eurofins Radon Testing

Eurofins Food & Feed Testing

Eurofins Milk Testing

Eurofins Environment Testing

Eurofins Biofuel & Energy Testing

Eurofins Biopharma Testing

Eurofins Agro Testing