Miljö & Vatten >> Bränsle >> Bränslelaboratoriet

Bränslelaboratoriet går samman med Eurofins

Sidebar Image

Efter många framgångsrika år väljer nu Vivian Asplund att avveckla verksamheten i Bränslelaboratoriet Umeå AB och ansluta till Eurofins Environment Testing Sweden AB. Eurofins och Bränslelaboratoriet har sedan tidigare ett samarbete och tar nu steget fullt ut i och med sammanslagningen.

Laboratoriet, BTK Enheten för biomassateknologi och kemi vid SLU är sedan1994 ackrediterat (av SWEDAC) för fasta bränslen och askor. Verksamheten drivs sedan 2007-01-01 i privat regi av Vivian Asplund.

Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper med över 27 000 anställda i 39 länder och mer än 310 laboratorier över hela världen. I Sverige utför vi analyser på våra laboratorier i Lidköping, Jönköping, Uppsala, Kristianstad, Luleå och Linköping. Huvudkontoret är lokaliserat i Lidköping.

Eurofins vill utgöra det personliga och kompetenta alternativet. Tack vare vårt internationella nätverk av laboratorier kan vi erbjuda en av världens största analysportföljer innehållande över 130 000 unika analyser. Eurofins analysverksamhet för bränslen finns i Lidköping sedan 2001. I dagsläget är det cirka 10 anställda på labbet som processar alla sorters bränslen. För att läsa mer om Eurofins, besök gärna vår hemsida.

De kunder som tidigare samarbetat med Bränslelaboratoriet hänvisas from den 1 juli till Eurofins. Alla kunder ska uppleva samma servicegrad och behovsuppfyllelse som tidigare. Prover som skickas till Bränslelaboratoriet efter avvecklingen den 1 juli kommer att processas av Eurofins.

 

Med vänliga hälsningar

Vivian Asplund
010-490 81 56
vivianasplund@eurofins.se 

Anders Litstrand
010-490 81 89
anderslitstrand@eurofins.se