Eurofins Sverige

Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper med över 15000 anställda i 36länder och mer än 190 laboratorium över hela världen. Vi erbjuder kemiska och mikrobiologiska analyser inom kretsloppets olika delar - lantbruk, livsmedel och miljö.


 

 


 


 

Uppdaterad av: bdqu
Senast uppdaterad: den 8 april 2014