Häst

Varför ska du analysera ditt hästfoder?

Varför ska du analysera ditt hästfoder?

Hästar är anpassade till att äta gräs och därför är grovfoder (hö, hösilage, ensilage) det bästa du kan ge din häst.

Olika typer av grovfoder kan ha helt olika näringsinnehåll, vilket kan bero på var det är odlat, vilka sorts växter som ingår, vilken tidpunkt man har skördat med mera.

Olika hästar kräver också olika mängd näring och med ledning av en analys kan du lätt räkna ut hur mycket grovfoder just din häst behöver äta och om grovfoderet behöver kompletteras med något.

En vanlig näringsanalys hos Eurofins ger dig svar på torrsubstans (ts), omsättbar energi (OE), smältbart råprotein (smb rp), NDF och socker. Du kan dessutom välja till mineralpaket för att analysera mineralinnehållet i ditt grovfoder.

Utfodras spannmål bör den också analyseras, då den varierar i näringsvärde av samma orsaker som grovfodret.

Hygienisk analys

Vid misstanke om att ett foderparti kan vara angripet av oönskade mikroorganismer, såsom mögel eller bakterier, bör man låta göra en mikrobiologisk analys innan man börjar utfodra partiet.

Hur gör jag?

Det mest kostnadseffektiva alternativet är att beställa och betala din analys online och få provtagningsmaterial hemskickat i form av kuvert, provpåse och färdig följesedel. För att komma till beställningssidan gå till vår webshop.

Analysen görs på det prov som du skickar in. Därför är det viktigt att du tar ut ett så representativt prov som möjligt som ger en rättvis beskrivning av det parti foder som du ska sälja eller utfodra. Här kan du läsa mer om hur du ska ta ut ditt prov.

 

Video på hur man tar ut prov i inplastade balar.

Ladda upp din foderanalys i PC-Horse

Eurofins har inlett ett samarbete med PC-Horse som innebär att när man beställer en foderanalys för häst hos oss så får man även med en xml-fil med svarsrapporten (om man angivit e-postadress).

Denna xml-fil kan sedan laddas upp direkt in i PC -Horse foderstatberäkningsprogram så att du lätt kan beräkna foderstater med analysvärden från dina egna foder.

Att tänka på vid köp av grovfoder

När du köper grovfoder bör du se till att du har sett analysen på fodret innan köpet så att du vet att fodret passar för din häst. På www.grovfoderborsen.se kan du sälja och köpa grovfoder till hästar. För att lägga upp en säljannons där behöver du en pdf -fil av en grovfoderanalys till häst.

Läs mer
För hjälp av foderstatsberäkning hänvisar vi till foderrådgivare och försäljare av kraftfoder till häst. På www.hastsverige.se kan du läsa mer om varför det är viktigt att analysera sitt grovfoder och där finns även ett program för att räkna ut foderstater. 

Webshop - beställ grovfoderanalyser

Beställ grovfoderanalyser 

Produktblad och provtagningsanvisningar

pdf Grovfoder för häst
pdf Följesedel hästfoder
pdf Vallprognoser för optimalt näringsinnehåll
pdf Provtagningsanvisning vallprognoser
pdf Provtagningsanvisning grovfoder 

Du kan även hitta bra information om foder till häst på följande hemsidor:

www.pc-horse.com
www.freefarm.se
www.hippson.se
www.equi-nutrition.com
www.forageforhorses.com

Tjänster

109Tjänster
1Bränsle
Så skickar ni in ert bränsleprov
15Inomhusmiljö
2Produkter och Prislista
Produktlista och priser
Produktblad
3Utbildning och rådgivning
2Kursutbud
Kursanmälan - Auktoriserad provtagare
Kursanmälan - Grundkurs i Kemi och Mikrobiologi - Tillämpat på byggnader
Handouts och video
4Kunskapsbank
Vanliga frågor
Publikationer
Skadeproblem och fall från verkligheten
Pegasus luftanalysguide
Länkar
Om oss
Vår expertis
Villkor
Auktoriserade provtagare
Analysbeställningsblankett
20Lantbruk
4Jord - Lantbruk
Markkartering
Kväveanalyser
Sjukdomar
Nematodanalyser
5Jord - Grönyta/trädgård
Park och planteringsytor
Golf och Idrottsplats
Växthus och Frilandsodling
Villa och Hobbyodling
Infiltration - jordanalyser för mindre avloppsanläggningar
4Foder
Industri och gårdsblandat färdigfoder - lantbrukarprover
Nöt/idisslare
Häst
Gris
Industrifoder
Gödsel
Spannmål och oljeväxter
Utsäde
Veterinärmedicin
Produktblad
Följesedlar
21Livsmedel
9Säkerhet
Akrylamid
Allergener
Läkemedelsrester
Dioxiner
Polycykliska kolväten (PAH)
Pesticider (Bekämpningsmedel)
Mögelgifter/Mykotoxiner
Tillsatser
Mikrobiologi livsmedel - sjukdomsframkallande mikroorganismer
4Kvalitet
Näringsvärde
Tillsatser
Vitaminer
Mikrobiologi livsmedel - indikatoranalyser
5Redlighet
Läkemedelsrester
Artbestämning
Ekologiska produkter
Tillsatser
GMO
Label check - Märkningskontroll
Följesedlar, provtagningsinstruktioner och erbjudande
Produktblad och analysförteckning
10Mejeri & mjölk
Leverantörsmjölk - mjölkkvalitet och sammansättning
Leverantörsmjölk - veterinäranalyser
Kokontroll - standardanalyser
Kokontroll - djurhälsa
Mejeriföretagens förenklade vattenanalys
Humanmjölksanalyser
Övriga kontroller och analyser
Substrat
Produktblad och följesedlar
Video
25Miljö & Vatten
1Avfall
Deponi
2Dricksvatten
Brunnsvatten
Offentligt vatten
Avloppsvatten
Biologiska analyser
Luftemission – rökgasanalyser
Screeninganalyser
Grundvatten
Dialysvatten
Biota
Sediment
Pesticider
Luftanalys miljö
Slam
Badvatten, bassäng- och strandbad
Recipientvatten
Passiv provtagning
Markanalyser
Lakvatten från deponi
Vår expertis
2Utbildningar
Handouts och video
Bränsle och avfallsutbildning
Pristillägg vid kortare svarstider
Produktblad
Följesedlar
11Pharma
Historik
7Analystjänster
Läkemedelsanalys
Farmakopéanalys
Metodutveckling och validering
Elementaranalys
Medical devices
Stabilitetsstudier
Vattenanalys
Instrument
Kvalitetssäkring
Beställningsformulär
Produkttestning
Provinlämning
Eurofins online
Eurofins webshop
Eurofins analyskatalog
Eurofins transporterbjudande 2016
 

Öppettider:
Vardagar 08.30 - 16.30.
Lunchstängt 12:00 - 13:00
Telefon: +46 (0)10- 490 8410

Söker du en specifik kontakt? Se lista på kontaktpersoner.

1000 tecken återstår
Vänligen meddela oss hur du vill bli kontaktad.