Tjänster >> Bränsle och Industri >> Bränsleanalyser

Bränsleanalyser

Bränsleanalyser

 

Med hjälp av våra analyser av fasta och flytande bränslen kan vi beskriva karaktären på era bränslen. Vi erbjuder analyser som kan definiera allt från energivärdet till de kvalitativa egenskaperna på bränslet. Våra bränsle- och restproduktanalyser kan också besvara frågor om förbränning och sintring vilket leder till större driftssäkerhet i era pannor.

Analyser hos oss lägger grunden till en optimal bränsleanvändning som bidrar till en bra miljö och en kostnadseffektiv verksamhet. Vi står även till förfogande för tekniska diskussioner, utbildning av personal och utredningar inom energiområdet.