Eurofins Sverige >> Om Oss >> Allmänna villkor

Allmänna villkor

Sidebar Image

Allmänna villkor för försäljning Eurofins Sverige

Allmänna villkor för försäljning Eurofins Sverige
Läs hela dokumentet

General Terms and Conditions for Sales in Eurofins Sweden

General Terms and Conditions for Sales in Eurofins Sweden
Read the whole document in English

FaL-bestämmelser (särskilda villkor) - uppdaterad version september 2016

Föreningen ackrediterade Laboratorier, FaL, är en sammanslutning av privata laboratorieföretag vars affärsidé är att leverera analystjänster till företag och organisationer.

Medlemskapet i FaL är en garanti för att laboratoriet inte står i sådant förhållande till annan part som ekonomiskt eller på annat sätt kan påverka innehållet i Laboratoriets analysarbete som rör ett Uppdrag.
 Läs hela överenskommelsen -Svenska

 Read whole agreement -English

Allmänna villkor för köp av varor och tjänster av Eurofins Sverige

Allmänna villkor för köp av varor och tjänster av Eurofins Sverige
Läs hela dokumentet

General terms and conditions in English for purchase in Eurofins Sweden

General terms and conditions in Enligsh for purchase in Eurofins Sweden
Read the document

Allmänna villkor för försäljning Eurofins BioPharma Product Testing Sweden

Särskilda regler gäller för Eurofins BioPharma Product Testing Sweden
Läs hela dokumentet

General Terms and Conditions of Sales in Eurofins BioPharma Product Testing Sweden

Special rules apply for Eurofins BioPharma Product Testing Sweden
Read the document