Eurofins Sverige >> Om oss >> Allmänna villkor

Allmänna villkor

Sidebar Image

Eurofins integritetspolicy

Läs hela dokumentet

Allmänna villkor för försäljning Eurofins Sverige (exkl BioPharma Product Testing)

Läs hela dokumentet

General Terms and Conditions of Sales in Eurofins Sweden (excluding BioPharma Product Testing)

Read the document

Allmänna villkor för försäljning Eurofins BioPharma Product Testing Sweden

Särskilda regler gäller för Eurofins BioPharma Product Testing Sweden
Läs hela dokumentet

General Terms and Conditions of Sales in Eurofins BioPharma Product Testing Sweden

Special rules apply for Eurofins BioPharma Product Testing Sweden
Read the document

FaL-bestämmelser (särskilda villkor) - uppdaterad version september 2016

Föreningen ackrediterade Laboratorier, FaL, är en sammanslutning av privata laboratorieföretag vars affärsidé är att leverera analystjänster till företag och organisationer.

Medlemskapet i FaL är en garanti för att laboratoriet inte står i sådant förhållande till annan part som ekonomiskt eller på annat sätt kan påverka innehållet i Laboratoriets analysarbete som rör ett Uppdrag.
 Läs hela överenskommelsen -Svenska

 Read whole agreement -English

Eurofins Sveriges allmänna villkor för inköp av varor och tjänster

Eurofins Sveriges allmänna villkor för inköp av varor och tjänster
Läs hela dokumentet

Eurofins Sweden's general terms and conditions for the purchase of products and services

Eurofins Sweden's general terms and conditions for the purchase of products and services
Read the document