Tjänster >> Inomhusmiljö - Eurofins Pegasuslab >> Ackreditering och certifiering

Ackreditering och certifiering

Sidebar Image

 


Ackreditering

För oss är ackrediteringen ett sätt att visa att vi håller hög kvalitet och har hög kompetens. Det visar också att vi har god ordning och risken för fel minimeras. Kvalitetsstämpeln ger en större trygghet för våra kunder.

Vårt laboratorium är ackrediterat enligt ISO 17025. Ackreditering sätter en nivå för kvaliteten i verksamheten genom att ställa krav på kvalitetssystem, kompetens och dokumentation. En ackrediterad verksamhet granskas regelbundet av SWEDAC.

Ackrediteringens omfattning hittar du på Swedacs hemsida.

 

Certifiering

Vi är också certifierade enligt ISO 9001. Det innebär att vi arbetar med ständiga förbättringar för att möta våra kunders behov.

Det är självklart för oss att arbeta för en hållbar miljöutveckling och vi är certifierade enligt ISO 14001. Det innebär att vi kontinuerligt jobbar med att minska verksamhetens totala miljöbelastning. Vi har en positiv miljöpåverkan eftersom analysresultat och rådgivning hjälper våra kunder att göra ett bättre miljöarbete.

Bureau Veritas besöker oss regelbundet för att kontrollera att vi uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001.

 

Har du frågor om vårt arbete med kvalitet och miljö kontakta Maria Nilsson, Kvalitets- och miljöansvarig på Eurofins Pegasuslab AB, marianilsson@eurofins.se.

Mer om Eurofins kvalitets- och miljöarbete och ackrediteringsbevis för våra övriga laboratorier i Sverige hittar du här.