Inomhusmiljö - Eurofins Pegasuslab >> Kurser, utbildning och rådgivning >> Auktoriserad provtagare

Auktoriserad provtagare

Sidebar Image

 

En utbildning för dig som vill kvalitetssäkra och öka din kompetens inom provtagning med inriktning mot inomhusmiljö och luftkvalitet samt kemiska och mikrobiologiska skador i byggnader. Du får kunskaper i utredningsmetodik och lär dig utföra en korrekt och kvalitetssäkrad provtagning av innemiljön i en fastighet. Utbildningen fokuserar på provtagning, provhantering, analyser och tillämpning av analysrapporter.

Auktoriserad provtagare får kompletteringsrapporten med de olika ämnen och deras halter, gratis vid beställning av ScreenAir. Vi anger också på analysrapporterna att proven tagits av en auktoriserad provtagare.  Varje utbildad provtagare får ett ID-kort och diplom efter avslutad auktorisation. På så sätt får ditt arbete en högre status och dina kunder ser tydligt att arbetet är kvalitetssäkrat från början till slut.

 

Målgrupp: Erfarna inomhusmiljöutredare, skadeutredare, fukttekniker, arbetsmiljöingenjörer,  miljöansvariga eller saneringsledare.
Innehåll:

Fukt i byggnader.
Ventilationens betydelse för inomhusluften.
Kemiska emissioner.
Mikroorganismer.
Tolkning av kemiska och mikrobiologiska provsvar.
Asbest- och partikelanalyser.
Provtagningsmetoder och provtagningsstrategi.
Utredningsmetodik.
Praktisk provtagning.
Fältövning med praktisk provtagning.
Examination.

Kunskapskrav: Grundkurs inomhusmiljö, kemi och mikrobiologi tillämpat på byggnader eller annan likvärdig utbildning. Praktisk erfarenhet i branschen som skadeutredare/provtagare.
Kurslängd: Utbildningen sträcker sig över 4 dagar uppdelat på två tillfällen och avslutas med en examination.
Kurstillfälle: 22-24 oktober + 28 november 2019. FULLBOKAD
22-24 oktober + 26 november 2020. Sista anmälningsdag är 25 september 2020.
Tid & plats: 08:30-17:00 på Clarion Hotell Gillet, Uppsala.
Hotell: Vi rekommenderar gärna hotell i anslutning till kursen.
Diplom: Efter godkänd utbildning erhålls diplom samt ett ID-kort. Förnyelse av auktorisationen görs vart tredje år.
Pris: 16 900 kr exkl. moms. Lunch och kaffe alla dagar samt kursmaterial ingår. Eurofins Pegasuslab AB bjuder på gemensam middag efter första kursdagen.
Anmälan: Anmäl dig här.