Tjänster >> Inomhusmiljö - Eurofins Pegasuslab >> Läs mer om oss

Om oss

Sidebar Image

En bra inomhusmiljö är en förutsättning för god hälsa och hög livskvalitet 

Pegasus unika kunskap och långa erfarenhet bidrar till en bättre inomhusmiljö. Vi lär oss ständigt mer och erbjuder både  utbildning och rådgivning för att föra den viktiga kunskapen vidare. Vi har ackrediterade analyser som är utformade för att vara snabba, enkla att använda och fungera i praktiken.

Eurofins Pegasuslab AB har lång erfarenhet av inomhusmiljöproblem och spetskompetens inom flera områden bland annat kemi och mikrobiologi. Vi är ca 35 personer som arbetar i ett välutrustat laboratorium i moderna lokaler i Uppsala.

Vi erbjuder:

  • ackrediterade analyser
  • rådgivning och teknisk support
  • leverans av utrustning
  • utbildningar och kurser inom inomhusmiljöområdet

När du ställs inför en frågeställning som gäller val av analyser, provtagning eller har andra frågor om inomhusmiljö eller arbetsmiljö, är du välkommen att kontakta våra experter. Hur enkelt det än låter kan du spara både tid och pengar på att testa och på att inte testa.

Det bästa råd vi kan ge dig är följande:

Testa inte i onödan! Prata med oss först så analyserar vi tillsammans problemet innan du bestämmer vilka analyser du ska göra.

Läs mer om våra produkter.

Historia

Pegasus grundades 1984. Från början var laboratoriet inriktat på analyser av stallmiljöer, med syftet att genom en bättre inomhusmiljö öka tävlingshästars prestationsförmåga.

2006 köpte AnalyCen Nordic AB bolaget och sålde det sedan vidare till Eurofins Environment Testing Sweden AB. Sedan 2012 är vi ett eget aktiebolag och ingår i Eurofinskoncernen -  en av världens största laboratoriegrupper med 800 laboratorier och över 45 000 anställda i 47 länder.

Kuriosa

Det är ganska självklart när vi tänker på det – vi påverkas av den miljö vi dagligen vistas i. Faktum är att den insikten även finns beskriven i Bibeln. Så insikten att mögel påverkar oss och behöver åtgärdas är med andra ord inget nytt.

I början av 1900-talet gjorde akademiker och pionjärer inom området framsteg med kopplingen mellan fukt och ohälsa.

Så hur kommer Pegasus in i bilden.

Historien för Pegasus har sin början i 70-talets Uppsala. Urban Palm och Gunnar Ström mfl bedriver forskning på universitet med inriktning mot växtodling och markorganismer men delar även ett annat intresse, nämligen tävlingshästar.

Frågan som de ställer sig kommer att bli starten på något nytt. ”Kan mikroorganismer i stallmiljö påverka tävlingshästars förmåga att prestera?” Svaret på den frågan visar sig inte bara stämma för tävlingshästar utan även för hur vi människor påverkas av den inomhusmiljö som vi vistas i.

Under åren som följer blir frågorna om inomhusmiljö fler och mer komplexa. Men det var då långt ifrån självklart att ta inomhusmiljöproblem på allvar. Om det nu är ett problem – hur ska det lösas? Verktygen för att förstå problemets omfattning eller hur det skulle angripas saknades.

Syftet med de analysmetoder som Pegasus arbetade fram var att ge snabba analyssvar och sätta analysen i ett sammanhang.  Pegasus sätt att angripa problemet och skapa verktygen blev – ett arbetsätt – en filosofi. En filosofi som vi än idag arbetar efter.

Publikationer