Inomhusmiljö - Eurofins Pegasuslab >> Kurser, utbildning och rådgivning >> Företagsanpassad utbildning

Företagsanpassad utbildning

Sidebar Image

Skräddarsydd utbildning efter ditt företags behov

Vi informerar och utbildar om fukt och mikrobiologi, kemiska emissioner, byggmaterial eller inomhusmiljö och hälsoaspekter.

 

Målgrupp: 

Du som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen t ex  skadeutredare, skadereglerare,  byggnadsingenjörer, arbetsmiljöingenjörer, fastighetsförvaltare, fastighetsskötare, skyddsingenjörer, snickare, miljöinspektörer eller sanerare.

Kontakta oss på utbildning.pegasuslab@eurofins.se, eller ring 101-490 82 50 för mer information.