Eurofins Sverige >> Om oss

Om Eurofins

Sidebar Image

Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper med cirka 45 000 anställda i 47 länder och mer än 800 laboratorier över hela världen. I Sverige utför vi analyser på våra laboratorier i Lidköping, Jönköping, Uppsala, Kristianstad, Luleå och Linköping. Huvudkontoret är lokaliserat i Lidköping.

Vi utgör det personliga och kompetenta alternativet och erbjuder kemiska och mikrobiologiska analyser inom olika områden - lantbruk, livsmedel och miljö. Inom våra specialistområden finns också analyser av bland annat bränsle, läkemedel, mjölk samt produkttestning. Tack vare vårt internationella nätverk av laboratorier kan vi erbjuda en mycket stor analysportfölj.

Verksamhetsområden

Eurofins består av tre divisioner; Eurofins Environment, Eurofins Food & Feed samt Eurofins BioPharma. Varje division har ett antal affärsområden under sig.

Eurofins Environment

 • Inomhusmiljö
 • Miljö
 • Offentligt vatten
 • Radon
 • Bränslen och askor

Eurofins Food & Feed

 • Livsmedel
 • Mejeri och mjölk
 • Spannmål & Utsäde
 • Industrifoder

Eurofins Agro

 • Växtnäring & diagnostik
 • Jord & skadegörare
 • Grovfoder
 • Gödsel
 • Grönyta/trädgård

Eurofins BioPharma

 • Läkemedel

Eurofins Product Testing

 • Produkttestning
 • Digitaltestning
 • Kosmetika

Dessutom kan vi med stöd från våra internationella syskonbolag erbjuda tjänster inom farmakologisk analys samt produkttestning.