Livsmedel >> Livsmedelssäkerhet >> Mögelgifter / Mykotoxiner

Mögelgifter / Mykotoxiner

Sidebar Image

Varför analysera?

Mögelsvampar är mikroorganismer som växer med trådliknande hyfer som tillsammans bildar ett mycel. Utifrån mycelet bildas sedan sporer i många olika färger, svart, blå och grön etc, som man kan se på våra livsmedel. Om dessa mögelsporer hamnar på ett livsmedel kan det bildas giftiga ämnen, så kallade mykotoxiner. Flera av toxinerna är värmetåliga varför de kan finnas kvar efter upphettning även om mikroorganismerna har avdödats. De kan också orsaka ohälsa hos både djur och människor, även i låga koncentrationer.

Mykotoxiner (mögelgifter) bildas av mögelsvampar som angriper frukt och grönt t.ex.: Aflatoxin B1, B2, G1 och G2 som återfinns huvudsakligen i importerade livsmedel, t ex nötter, majs och fikon. Ochratoxin A kan förekomma i spannmål, russin, torkade baljväxter, kryddor mm. Patulin förekommer mest frekvent i äppel- och blåbärsprodukter.

Lagar och förordningar och gränsvärden

EU har definierat gränsvärden för flera olika toxiner, bland annat aflatoxin, ochratoxin A, vissa fursariumtoxiner och för patulin, i livsmedel samt barnmat där mycket låga halter accepteras.

Vad kan Eurofins erbjuda

Eurofins kan erbjuda multimetoder som täcker in Deoxynivalenol (DON), Nivalenol (NIV), Zearalenon (ZON), HT2 samt T2. Vi kan också erbjuda enskilda analyser av toxiner som aflatoxin, ochratoxin, fusariumtoxiner etc. Tekniken vi använder för analys är mycket specifik och kan mäta mycket låga koncentrationer, för att uppfylla EU's gränsvärden på barnmat. Den är kvalitetssäkrad och ackrediterad enligt SWEDAC.

Läs mer
Livsmedelsverket - Mögelgifter