Eurofins Sverige >> Om oss >> Eurofins kärnvärden

Eurofins kärnvärden

Sidebar Image

Vad vi står för/vad som är viktigt för oss

Kundfokus

 • Vi är lyhörda för våra kunders behov
 • Vi skapar mervärde för våra kunder
 • Vi strävar efter innovativa lösningar för att hjälpa våra kunder

Kvalitet

 • Vi säkerställer kvalitet i allt vårt arbete samt korrekta resultat i tid
 • Vi använder de mest ändamålsenliga teknologierna och metoderna
 • Vi strävar efter ständiga förbättringar i samtliga våra processer

Kompetens och laganda

 • Vi attraherar medarbetare med rätt kompetens
 • Vi ger möjlighet till utveckling och skapar goda karriärmöjligheter
 • Vi uppmuntrar och uppmärksammar utomordentliga prestationer

Integritet

 • Vi agerar etiskt i allt vi gör
 • Vi visar respekt mot våra kunder och våra medarbetare
 • Vi tar ansvar för miljöpåverkan