Tjänster >> Livsmedel >> Label check - Märkningskontroll

Label check - Märkningskontroll

Sidebar Image

Behöver ni vägledning i arbetet med att göra en korrekt märkning av era produkter – då kan Eurofins hjälpa er. Vi erbjuder en tjänst som vi kallar Label check eller Märkningskontroll. Vår tjänst utgår ifrån de krav som står i EUs Informationsförordning nr 1169/2011 gällande märkning och från den 13 december 2016 är det obligatoriskt med näringsdeklaration för de flesta livsmedelsförpackningarna, oavsett om man tidigare haft deklaration eller inte. Det handlar om krav om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenter.

Mer utförlig förklaring kring vår tjänst Label check

Märkningskontroll: Produkternas märkning granskas mot gällande lagstiftning för deklaration. Granskning sker av att märkningen lever upp till de bestämmelser som finns i informations-förordningen (EU) 1169/2011. Granskning sker även mot lagstiftning som gäller för särskilda typer av livsmedel t ex honung, mjölk.

Näringsvärdesdeklaration: Produkternas deklarerade näringsinnehåll jämförs emot analyserade värden och granskas utifrån rekommendation vad gäller avrundning, avvikelse mot analyserat värde samt reglerna för när olika näringsämnen får deklareras.

Att tänka på är att analys av näringsvärde ingår EJ i ovanstående tjänst Label check. Verifieringen kan göras på redan tidigare analyserad produkt med näringsvärde eller så utförs analys av näringsvärde i samband vid beställning av Label check.

Inlistningskontroll: Vi erbjuder även kemiska och mikrobiologiska analyser enligt så kallad inlistningskontroll. Här har vi byggt upp ett koncept kring provtagning och analyspaket med specifikt framtagna följesedlar.

Läs mer:

Tydlig guide till Märkning av färdigpackade livsmedel

Från Livsmedelsverkets hemsida - Information, märkning och påståenden

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011