Tjänster >> Mjölk och Mjölkproduktion >> Substrat

Försäljning av substrat

Sidebar Image

Eurofins har ett brett sortiment av substrat som vi tillhandahåller mejeriindustrin. Substraten är lämpliga för bestämning av mikrobiologisk aktivitet för de vanligast förekommande bakterierna på ett mejeri. Substratet levereras snabbt och enkelt med våra direktbilar till mejeriet eller kan skickas med paket.

Kontakta vår substrat avdelning för att se hur vi kan hjälpa er. subtrat.jkpg@eurofins.se 

Vi tillverkar även i egen regi MRCM substrat i 2ml och 20ml ampuller som vi tillhandahåller världen över. Dessa används framför allt på ystermejerier för kontroll av mjölkråvaranas sporinnehåll.