Tjänster >> Mjölk och Mjölkproduktion >> Gårdsmejerier

Gårdsmejerier

Sidebar Image

Mejeriprodukter

Allt fler gårdar väljer att sälja hela eller en del av sin mjölk via sitt eget gårdsmejeri. För att minimera riskerna vid försäljning av opastöriserad mjölk har livsmedelsverket tagit fram ett regelverk som uppdaterades i slutet av 2016. De nya reglerna innebär förutom anmälningsplikt till länsstyrelse och att livsmedelsreglerna för mjölkproduktion ska följas, att mjölken måste provtas. Kraven säger att mjölken åtminstone ska kontrolleras vad gäller bakterie två gånger per månad och för celltalshalt en gång per månad. Därutöver finns gränsvärden för ett rullande geometriskt medelvärde.

Vi på Eurofins Milk Testing har varit en leverantör till mejerisverige sedan slutet på 70 talet och vi har ett brett sortiment av analyser som kan hjälpa dig att kontrollera din mjölkproduktion.

Vad kan Eurofins Milk Testing erbjuda?

Till gårdsmejerister har vi tagit fram ett paket. Inför provtagning får du ett paket utskickat till dig innehållande emballage, provburkar och provtagningsinstruktioner. Emballaget tillsammans med prover skickas sedan enkelt till oss för analys och ni erhåller era analysresultat snabbt och enkelt via e-post eller brev. Analyserna som ingår i paketet är fett, protein, cell samt bakterier.

Kostnaden för ditt paket beror delvis på om mjölken kommer från ko eller get och delvis på vilket transportalternativ som är aktuellt för att mjölkproverna ska nå vårt laboratorium i Jönköping inom utsatt tid. För exakt pris se vår prislista för gårdsmejeripaket.

Paketet beställer du enkelt genom att fylla i beställningsformuläret

För mer information om hur vi kan hjälpa dig vänligen kontakta oss

Läs mer
Livsmedelsverket om opastöriserad mjölk