Eurofins Sverige >> Tjänster >> Mjölk och Mjölkproduktion

Mjölk och Mjölkproduktion

Sidebar Image

Eurofins Milk Testing Sweden AB utför ackrediterade analyser för leverantörsmjölk, kokontroll samt mejeriföretagens förenklade vattenanalyser. Vi har levererat analyser till mejeri Sverige sedan sent 70-tal.

Inom mejeriområdet har Eurofins Milk Testing byggt upp en mycket stor och unik kompetens genom samarbete med flera av Europas ledande mejerier och instrumenttillverkare. Det har gett yrkesmässig och processmässig kunskap och erfarenhet inom såväl det mikrobiologiska som det kemiska området samt serologi och veterinäranalyser för mjölk.

De aktiviteter Eurofins Milk Testing genomför tillsammans med kunderna utgår från kundens behov samt viktiga områden i mjölkens värdekedja.

Vi erbjuder våra tjänster till samtliga företag inom mejeriindustrin, såväl stora mejerikoncerner som små gårdsmejerier, samt till lantbrukssektorn via husdjurorganisationerna eller direkt till mjölkleverantör. Våra tjänster är inriktade på våra kunders processer och produkter.

 

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se

Eurofins Milk testing har högsta kreditklass, en femma

Kreditklassningen innebär en trygghet för dig som kund och leverantör till Eurofins. 
Vi är ett stabilt och välskött företag med den högsta kreditvärdigheten.