Tjänster >> Mjölk och Mjölkproduktion >> Mejeriföretagens förenklade vattenanalys

Mejeriföretagens förenklade vattenanalys

Sidebar Image

Vi har historiskt sedan Sveriges EU inträde utfört Mejeriernas förenklade vattenanalys. Vi utför årligen drygt 5000 vattenprov från mjölkproducenterna.

Vi använder vår kyltransport som för övriga mjölkprov att transportera våra vattenprov, för att garantera en säker kylkedja.

Analyser

Mikrobiologisa analyser
Heterotrofa
Koliforma, antal/100ml
E-coli, antal/100ml

Kemiska analyser
pH
Hårdhet, °dH
Nitrat, mg/l NO3
Nitrit, mg/l NO2
Koppar, mg/l - tilläggsanalys
Järn, mg/l - tilläggsanalys