Djurproduktion >> Foder >> Nöt/Idisslare

Nöt/Idisslare

Sidebar Image

Oavsett om du har mjölk- eller köttproduktion spelar foderstaten en avgörande roll för djurens produktion och hälsa. För att kunna balansera näringsämnen och mineraler så de uppfyller djurens behov är det viktigt att ha koll på vad fodret verkligen innehåller.

Vi erbjuder säkra och kompletta foderanalyser av alla typer av grovfoder och kraftfoder. 

Grovfoder (Vallensilage, hö, helsädsensilage, majsensilage och grönmassa)

I grovfoder kan innehållet av näringsämnen variera mycket, beroende på skördetidpunkt, väderförhållande, sortsammansättning, gödsling och mycket mera. Det är viktigt att kontrollera vad den hemmaproducerade delen av fodret har för näringssammansättning för att få en balanserad utfodring. En analys kan hjälpa dig att göra rätt val av kraftfoder och ge en bra näringsbalans hos dina djur vilket ger högre produktion och förbättrar hälsoläget. Tänk på att både överutfodring och underutfodring av djuren minskar lönsamheten.

En vanlig näringsanalys ger dig svar på fodrets innehåll av torrsubstans, energi, fiber (NDF) och protein. Du kan dessutom välja till mineralpaket för att analysera de vanligaste mineralerna och spårämnena i ditt grovfoder.

Norforanalys är ett utökad foderanalyspaket för de som vill räkna sin foderstat med Norfor. Eurofins Agro är godkända som leverantör av foderanalyser enligt NorFor. Vi tillgodoser de krav som ställs på leverantörer vad gäller analysteknik, kvalitet, pris och service. Alla referensmetoder för foderanalyser följer de metoder som NorFor har definierat. Följesedel för NorFor-analyser tillhandahålls av din Husdjursförening eller fodersäljare.

Vid misstanke om att ett foderparti kan vara angripet av oönskade mikroorganismer, såsom mögel eller bakterier, bör man låta göra en mikrobiologisk analys innan man börjar utfodra partiet.

Inför vallskördesäsongen kan vi erbjuda vallprognosanalyser. 

Spannmål och oljeväxter

Spannmål och oljeväxterkan variera mycket i innehåll vad gäller protein, energi, aminosyror och mineraler. En analys av det hemmaproducerade fodret ger svar på vad just dina partier innehåller. Med kunskap om näring och kvalitet kan du göra en optimerad foderstat. Vi kan också erbjuda kontrollanalyser för lantbrukare som önskar en opartisk partner vid fastställandet av avräkningen av grödorna. 

Följesedlar

Grovfoder, NorForanalys
Grovfoder för nöt
Grovfoder Får och Get

Produktblad

pdf Grovfoderanalyser för nöt
pdf Grovfoder för får
pdf Vallprognoser för optimalt näringsinnehåll

Provtagningsanvisningar

pdf Provtagningsanvisning vallprognoser
pdf Provtagningsanvisning grovfoder 

Läs mer

 pdf Grovfoder NIR-teknik - Information om analyser och kvalitetssäkring