Djurproduktion >> Foder >> Industri och gårdsblandat färdigfoder - lantbrukarprover

Industri och gårdsblandat färdigfoder - lantbrukarprover

Sidebar Image

Enligt Jordbruksverket är foderföretag ålagda att kontrollera foderprodukternas deklarerade innehåll. Foderföretag är underlagda stränga krav från Jordbruksverket om kontroll av foderprodukternas deklarerade innehållsämnen.

Även EU:s lagstiftning ställer mycket stora krav på foderindustrins egenkontroll och dokumentation av produktionen.

Inom Eurofins finns ett brett foderkunnande inom såväl kemi som mikrobiologi. Vi har ett brett sortiment av analyser anpassade för både industritillverkat och hemmablandat foder. Beroende av Ert behov kan vi analysera råvaror och slutprodukter eller tillsammans med Er utarbeta specialkomponerade produktionskontrollprogram.

Gårdsblandat foder

Varför ska du analysera ditt hemmaproducerade foder?
Lantbrukare som har kontroll på sin produktionsanläggning har ett bättre hälsoläge pga av
färre produktionsstörningar och därmed en bättre gårds/miljöekonomi. Det ger en högre produktion, bättre utbyte och klassning på slaktkroppen.

Provtagning för analys av mögel i foder

Märkning och hantering av prov
Förvara och skicka in proven i plastpåsar. Annars förändras vattenhalten i provet och analysresultatet kan bli felaktigt. Det finns speciella kuvert som är förstärkta och speciella flaskor till blötfoder med svarspost. De kan beställas från oss.
Följesedel med namn, adress och vilka analyser som ska utföras ska alltid bifogas provet. Proven kan förutom skickas med svarspost, lämnas till Eurofins laboratorier och inlämningsställen.