Tjänster >> Djurproduktion >> Foder

Foder

Sidebar Image

Ett bra och balanserad foder är en förutsättning för en bra djurhållning med god ekonomi och friska välmående djur. Olika djur – typ kor eller hästar - kräver olika foder – och oftast består fodret av såväl grovfoder som kraft- och/eller industrifoder.

För att kunna sätta ihop fodret på det bästa möjliga sätt för dina djur, behöver du veta närings- och mineralvärden i dina olika typer av foder. Svar på dessa får du genom våra ackrediterade analyser. När du har korrekta, validerade svar från oss, kan du anpassa och justera utfodringen exakt, så dina djur får den bäst möjliga sammansättningen av fodret och därmed kan prestera bäst möjligt.

Eftersom framförallt grovfoder och liknande typer av foder kan variera väldigt mycket mellan partier, sorter, perioder, fält mm, är det viktigt att regelbundet skicka in analyser, så utfodringen löpande kan justeras efter ev nya värden.

Förutom att öka djurens prestation, kan du direkt spara mycket pengar på regelbundna foderanalyser – ju mer du kan använda av det "billigare" grovfodret, desto mindre behöver du komplettera med annat dyrare foder och tillsatser.

Det är också viktigt att veta fodrets och strömedlets hälsostatus – finns det bakterier, salmonella eller annat i det som kan skada dina djur? Regelbundna hygienanalyser gör att du undvikar onödiga sjukdomar och annat som sänker prestationen, dina djur mår bättre och du spar mycket pengar på veterinärsräkningar.