Djurproduktion >> Foder >> Gris

Gris

Sidebar Image

"Villkor för ersättning för extra omsorg för suggor", i dagligt tal benämnt "Suggpengen".

Ett av de fyra områdesvillkor som lantbrukaren måste följa fr.o.m. 1 januari 2012 är att ha både foder- och produktionsuppföljning. Detta måste dokumenteras!

Foder, vatten och strömaterial som används till dina grisar ska analyseras, minst tre analyser per år. Minst en av följande parametrar ska tas med vid varje analystillfälle:

  • Foderstruktur
  • Råproteinhalt
  • Hygienisk kvalitet
  • Mykotoxiner (Mögelgifter)

Minst ett prov av hygienisk kvalitet ska vara utfört efter tre analyser. Analyserna ska utföras på ett ackrediterat laboratorium.
Källa: Jordbruksverket

Instruktioner

Instruktioner för inskick av blötfoder

Följesedel

Följesedel Gris

Produktblad

pdf Produktblad grovfoderanalyser för gris

Läs mer

 Jordbruksverkets hemsida - suggpengen

 Villkor för suggpengen från Jordbruksverkets hemsida