Eurofins Sverige >> Tjänster >> Djurproduktion

Djurproduktion

Sidebar Image

Grovfoder/Industrifoder

Snabba och säkra analyssvar är en förutsättning för att kunna göra rätt foderstat och göra beräkningar för inköp av eventuell stödutfodring. Som kund hos Eurofins kan man få hjälp med alla typer av analyser; näringsämnen, oönskade ämnen och hygienanalyser.

Ackrediterat laboratorium

Våra laboratorier är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan enligt ISO/IEC 17025 samt certifierade enligt ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004. Detta gör att Du som kund kan känna Dig trygg beträffande säkerhet och spårbarhet för Dina analyser.