Växtodling >> Jord - Sjukdomar >> Nematodanalyser

Nematodanalyser

Sidebar Image

Varför göra nematodanalyser?

Varje enskild gård med växtodling kan räkna med att nematoder förekommer i jorden. Begynnande angrepp av parasiterande nematoder kan gå obemärkt förbi. När väl nematodskador uppenbaras, är det vanligtvis för sent och analyser måste genomföras upprepade gånger för att kontrollera koncentrationen i fält. Förebyggande åtgärder är alltid bättre än att bota!

Nematoder kan orsaka allvarliga ekonomiska skador; till exempel genom skördeförluster, kvalitetsskador och exportrestriktioner. Att veta vilken nematodart som förekommer på fältet och hur man kontrollerar den bör vara en del av varje odlares målsättning.

Analysmetod

Med både DNA och mikroskopisk analys kan vi med stor noggrannhet fastställa antalet olika nematodarter. I kombination med representativ provtagning, kan
dessa analyser ge en tillförlitlig uppskattning av nematodkoncentrationer i fält.

DNA-analys

Vi använder DNA-teknik för att analysera mer än 25 relevanta nematodarter i Europa.
Tekniken multiplicerar en liten mängd mål-DNA från en specifik nematod många
gånger. Fler DNA-tester utvecklas kontinuerligt. Med DNA kan en enda målnematod
påvisas i ett prov som innehåller cirka 10.000 olika, okända nematoder.

Mikroskopisk analys

Mikroskopisk analys av nematoder är ett viktigt område för våra experter. Våra experter
kan identifiera nästan alla arter av nematoder, från miljönematoder till exotiska växthusarter.
Även om DNA-analyser används för de flesta relevanta nematodarter är mikroskopiska
analyser fortfarande viktigt för breda analyser och för att validera DNA-tekniken. 

Eurofins erbjuder

Vår nematodanalys visar:
• Vilka arter av nematoder som förekommer
• Koncentrationen av de olika arterna som förekommer
• Hur väl varje nematodart kan reproducera sig på dina grödor (värdväxtens status)
• Risken för eventuell skada för olika grödor i växtföljden, baserad på fältförsök

Läs mer

 Produktblad Nematoder

 Folder Nematoder

 Följesedel Nematoder