Tjänster >> Växtodling >> Infiltration - jordanalys för mindre avloppsanläggningar

Infiltration - jordanalys för mindre avloppsanläggningar

Sidebar Image

Innan man ansöker om att anlägga en infiltrationsanläggning bör en förundersökning av den tilltänkta platsen genomföras. Jorden i anslutning till avloppet bör ha en tillräcklig förmåga att ta emot och borttransportera det nedträngande vatten samtidigt som den skall ha filtrerande egenskaper. Genom att analysera kornstorleken i materialet kan man fastställa om jorden är lämplig och en infiltrationsanläggning kan väljas.

Eurofins erbjudande

Vi erbjuder "Infiltrationsanalys" där du får svar på alla jordfraktioner: lera, silt, sand och grus (totalt 9 fraktioner). Lerhalten analyseras genom sedimentationsmetoden, sanden våtsiktas och gruset torrsiktas.

Skriv ut nedanstående följesedel, följ anvisningarna för jordprovtagning och skicka sedan in ett representativt prov till oss för analys.

Läs mer

pdf Exempel på analysrapport

pdf Följesedel Infiltration