Eurofins Sverige >> Tjänster >> Växtodling

Växtodling

Sidebar Image

Växtodling

Växtodling består av många delar som samverkar för att man ska nå ett lyckat resultat.

I alla typer av odling är det viktigt att känna till växtnäringsförrådet i marken för att kunna tillföra rätt mängd gödning och kalk till grödorna. En jordanalys ger svar på växttillgänglig näring, pH och textur i marken. Använder man organiska gödselmedel bör man göra en analys för att ha koll på hur mycket växtnäring man tillför.

För att få en bra etablering av grödan ska man använda ett friskt utsäde. Detta ger våra utsädesanalyser svar på.

Under växtodlingssäsongen kan vi göra växtanalyser för att se att grödan utvecklas som den ska.

Efter skörd kontrollerar vi spannmålen för att se att den uppfyller de ställda kraven.

Ackrediterat laboratorium

Våra laboratorier är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan enligt ISO/IEC 17025. Detta gör att Du som kund kan känna Dig trygg beträffande säkerhet och spårbarhet för Dina analyser.