Tjänster >> Växtodling >> Jord - Sjukdomar

Jord - Sjukdomar

Sidebar Image

Biologisk markkartering innebär att förekomst av olika skadegörare på fältet kartläggs. Resultatet av en sådan undersökning kan bli ett kraftfullt beslutsunderlag vid val av växtföljd och odlingsplats för känsliga grödor. Idag har vi möjlighet att analysera innehåll av nematoder och klumprot i din jord. Tillgången på nya testmetoder (DNA) möjliggör kortare svarstid och lägre kostnad för odlarna.