Tjänster >> Växtodling >> Växtanalyser

Växtanalyser

Sidebar Image

En växtanalys är detsamma som en bladanalys och går ut på att provta blad från grödan under vegetationsperioden. En växtanalys är ett bra komplement till jordanalysen för planering av gödsling och ger svar på vad plantan har tagit upp under den senaste tiden. Bladanalysen ger snabbt besked om det är över- eller underskott på ett visst näringsämnen och kan i tid hindra ett skördebortfall eller en kvalitetsförsämring av grödan.

Med hjälp av enbart en jordanalys kan man inte dra alla slutsatser - tex ett mikronäringsämnen som mangan kan vara högt enligt jordanalysen men visa sig saknas i tillräcklig mängd i plantan. Näringsbristen kan bero på många olika faktorer, bl.a pH-värde i jorden, markfukt, dålig dränering eller obalans av andra näringsämnen i plantan.

Vi testar endast bladen. Eftersom nivån av näringsämnena varierar med utvecklingsstadium, så är det viktigt att man väljer de yngsta fullt utvecklade bladen. Provtagning bör ske vid rekommenderade tidpunkter eller utvecklingsstadier av plantan för att riktvärdena skall överensstämma. Vi har riktvärden för de flesta odlade grödor och prydnadsväxter och kan även utifrån värdena erbjuda gödslingsråd till spannmål och potatisodling.

Följesedlar

Växt och jord - Övrigt

Växt och jord - potatis

Växt och jord - spannmål

Växthusodling

Frukt, Bär och Grönsaksodling

Frukt och grönt - bilaga gödslingsråd

Växtanalyser