Livsmedel >> Livsmedelskvalitet >> Mikrobiologi livsmedel - indikatoranalyser

Mikrobiologi livsmedel - indikatoranalyser

Sidebar Image

Varför ska man analysera?

Överallt i vår omgivning och produkter finns bakterier och virus och vissa av dessa finns naturligt i våra livsmedelsprodukter. Vissa bakterier bildar sporer som är värmetåliga, sporerna överlever även om livsmedlet kokas. En del bakterier överlever i kalla miljöer.

Bakterier och virus har alla olika egenskaper, en del är nyttiga och förbättrar livsmedlets smak, konsistens och hållbarhet. En del försämrar livsmedlets hållbarhet, men man blir inte sjuk av dem, och en del är sjukdomsframkallande som exempelvis salmonella och listeria. Det finns även bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika, dessa kallas antibiotikaresistenta bakterier.

Lagar och förordningar och gränsvärden

På livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se, finns en förteckning över de lagar och förordningar som gäller för hela livsmedelsområdet.

Sedan 2014 finns nya Kontrollhandböcker gällande mikrobiologisk provtagning, i nedanstående delar finns även information kring gränsvärden:

  • Provtagning del 2 - Förordning 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel
  • Provtagning del 3 - Biologiska faror och indikatororganismer
  • Provtagning del 4 - Mikrobiologisk bedömning av livsmedelsprover
  • Provtagning del 6 - Provtagning för kontroll av salmonella
  • Listeria - kontrollhandbok

Vad kan Eurofins erbjuda

Eurofins erbjuder ett komplett sortiment av kvalitetsanalyser för din omgivning eller på din produkt som indikerar förekomst av mikroorganismer. På dessa har vi olika detektionsgränser, olika spädningar.

Vi utför analyser på olika produktgrupper så som råvaror, råa eller kylda/frusna produkter, delvis värmebehandlade och helt värmebehandlade produkter, sammansatta och färdiglagade produkter, beredningar, torra livsmedel etc.

Vid behov kan vi även erbjuda konsultation kring er provtagningsplan samt branschspecifika utbildningar i mikrobiologi.

Vi erbjuder även mikrobiologiska analyser av foder.


Produktblad/Analysförteckning:

Har ni en tillräcklig omfattning på ert egenkontrollprogram - fisk och skaldjur

Har ni en tillräcklig omfattning på ert egenkontrollprogram - kött och chark

Har ni en tillräcklig omfattning på ert egenkontrollprogram - bageri och konfektyr


Läs mer

Från Livsmedelsverkets hemsida - nyttiga mikroorganismer