Livsmedel >> Livsmedelskvalitet >> Näringsvärde

Näringsvärde - Nya lagar och förordningar kring näringsdeklaration

Sidebar Image

Vad är nyttan?/ Varför ska man analysera?

Ingrediensförteckningen och näringsvärdesdeklarationen beskriver vad ett livsmedel innehåller.
En näringsvärdesdeklaration beskriver livsmedlets innehåll av energi och näringsämnen, exempelvis fett, protein och kolhydrater.

Näringsvärdesdeklarationen behöver inte alltid finnas med, men är obligatorisk om ett näringspåstående skrivs ut på förpackningen. Ett sådant påstående sätts ut för att framhäva ett visst innehåll med livsmedlet, exempelvis låg fetthalt, lågt energivärde, hög proteinhalt, låg salthalt eller rik på omega-3-fettsyror. På vissa livsmedel förekommer även hälsopåståenden och för att få skriva ut dessa på förpackningen måste EU godkänna dom.

Lagar och förordningar

Sedan 2011 finns det en ny förordning om märkning av livsmedel – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, den så kallade informationsförordningen. Informationsförordningen är i stort sett en sammanslagning av EU-direktiven om märkning och om näringsvärdesdeklaration. Det ingår också regler om märkning av vissa livsmedel.

De allmänna märkningsreglerna ska börja tillämpas från och med den 13 december 2014. Delen som handlar om näringsdeklaration ska tillämpas från och med den 13 december 2016.

Vad kan Eurofins erbjuda

Nuvarande gruppindelningar Grupp 1 och grupp 2 kommer att försvinna och ersättas av Näringsvärde.

Paketet är anpassat till obligatoriska uppgifter för näringsdeklaration enligt informationsförordningen och ger resultat för; fett, mättat fett, protein, aska, natrium, sockerarter, vattenhalt, kolhydrat och energi beräknas.

Vi kan även erbjuda övriga energigrundande näringsparametrar som t ex fiber, enkel och fleromättat fett, polyoler, organiska syror, alkoholhalt.