Livsmedel >> Livsmedelskvalitet >> Näringsvärde

Näringsvärde - Nya lagar och förordningar kring näringsdeklaration

Sidebar Image

Varför ska man analysera?

Ingrediensförteckningen och näringsvärdesdeklarationen beskriver vad ett livsmedel innehåller. En näringsvärdesdeklaration beskriver livsmedlets innehåll av energi och näringsämnen, exempelvis fett, protein och kolhydrater.

Näringsvärdesdeklarationen behöver inte alltid finnas med, men är obligatorisk om ett näringspåstående skrivs ut på förpackningen. Ett sådant påstående sätts ut för att framhäva ett visst innehåll med livsmedlet, exempelvis låg fetthalt, lågt energivärde, hög proteinhalt, låg salthalt eller rik på omega-3-fettsyror. På vissa livsmedel förekommer även hälsopåståenden och för att få skriva ut dessa på förpackningen måste EU godkänna dom.

Lagar och förordningar

Sedan 2011 finns det en ny förordning om märkning av livsmedel – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, den så kallade informationsförordningen. Informationsförordningen är i stort sett en sammanslagning av EU-direktiven om märkning och om näringsvärdesdeklaration. Det ingår också regler om märkning av vissa livsmedel.

Vad kan Eurofins erbjuda

Vi erbjuder produktanpassade paket för näringsvärdesanalys. Kontakta oss så berättar vi mer.